O5-DİJİTAL PLATFORM KILAVUZU - E ÖĞRENME

2.Sağlık okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığının önemi, risk grupları ve etkileyen faktörler (makro düzeyde)
Modülü Göster
3.İletişim becerileri
Modülü Göster
4.Bireyin sağlık okuryazarlığının iletişim becerilerinin uygulanmasıyla değerlendirilmesi-1
Modülü Göster
5.Bireyin sağlık okuryazarlığının iletişim becerilerinin uygulanmasıyla değerlendirilmesi-2
Modülü Göster
6.Başvuru sahibinin sağlık okuryazarlık düzeyini etkileyen sosyal, kültürel, fiziksel ve psikolojik faktörler (bireysel ve toplumsal düzeyde)
Modülü Göster
7.İnfodemi
Modülü Göster
8.Kliniklerde ve toplumda güvenilir bir sağlık bilgi kaynağı olmak
Modülü Göster
9.Başvuru sahibi ile farklı HL seviyelerinde ve farklı durumlarda iletişim becerileri-1
Modülü Göster
10.Başvuru sahibi ile farklı HL seviyelerinde ve farklı durumlarda iletişim becerileri-2
Modülü Göster
11.Topluma ve hastaya/başvuru sahibine yönelik bir eğitim etkinliğinin geliştirilmesi-1
Modülü Göster
12.Topluma ve hastaya/başvuru sahibine yönelik bir eğitim etkinliğinin geliştirilmesi-2
Modülü Göster
13.Genel Tartışma
Modülü Göster