Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (UoHS), 15 Nisan 2015 tarihinde Türkiye’de sağlık temalı kurulan ilk ve tek devlet üniversitesidir. Ayrıca 58 bağlı hastanesi ile tüm sağlık alanlarında uygulama bulmak kolaydır. Bu avantajla üniversitenin stratejisinde gelişmekte olan ülkelere her türlü sağlık desteğini sağlama misyonunu gerçekleştirmektir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada karşılıklı yarar sağlayan çalışmalar yürütmeye çalışmaktadır. Bu katılımlar yeteneklere, işbirliklerine, fikirlere, tesislere ve/veya finansmana erişim sağlar. Personelimizin ve öğrencilerimizin dünyayı anlama, küresel rekabet etme ve sağlık alanında küresel lider olma konusunda daha iyi hazırlanmalarına olanak tanır. Üniversitemiz, çalışmak istedikleri işbirlikçileri, erişmek istedikleri laboratuvar olanaklarını, cazip buldukları araştırma ve eğitim olanaklarını bulmaya çalışmaktadır. Uluslararası katılım sağlayarak, dünya çapındaki çabaların ilerlemesini izleyebilir, kendi uzmanlığımızı genişletirken aynı zamanda başkalarından öğrenebilir, öğrenciler ve öğretim üyeleri için küresel ağ fırsatları sağlayabiliriz. Ayrıca öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin küresel şirketlerle ve dünya çapındaki ortaklarımızla bağlantı kurmasını sağlıyoruz. Araştırma ve eğitime küresel çapta entegre olmak, bilim ve teknolojiye, bilgi yaratmaya ve uygulamalara değer veren bir ortakla anlaşmalar yapmak bizim için önemlidir.

Üniversite eğitimi iki şehirde verilmektedir; İstanbul ve Ankara. İstanbulda; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara’daki Gülhane Külliyesi; Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eczacılık Fakültesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Gülhane Külliyesi 2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi yeni kurulmuş bir üniversite olup Türkiye’de kurulan tek sağlık temalı üniversitedir. 58 hastaneyle olan bağlantısı Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni güçlü ve halk sağlığı politikasında aktif kılmaktadır. 58 bağlı hastanemiz ile ülke genelinde tüm sağlık alanlarında uygulama bulmak kolaydır. Bu avantajla üniversitenin stratejisinde gelişmekte olan ülkelere her türlü sağlık desteğini sağlama misyonunu gerçekleştirmektir. Ayrıca üniversitenin gelişimi ve onaylanması için uluslararası işbirliği özel ilgi alanıdır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Stratejik Yönergeleri’nde de uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinin Üniversitenin önceliklerinden biri olduğu belirtilmektedir. Üniversite yakın zamanda uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik kurumsal bir hedef de dahil olmak üzere içselleştirme konusunda çeşitli performanslar geliştirdi.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Gülhane Tıp Fakültesi 2016 yılında kurulmuş gibi görünüyor. Ancak Gülhane Tıp Fakültesi daha önce 1898 yılından itibaren askeri tıp akademisi (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) olarak hizmet veriyordu ve 2016 yılında askeri tıp fakültesi kapatılarak Gülhane Tıp Fakültesi olarak yeniden adlandırıldı. . Çünkü halk sağlığı departmanının halk sağlığı alanlarında güçlü bir deneyimi ve kökleri vardır. Şu anda akademik personel sayısı 17’dir. Şu anda tıp fakültesinden 300 doktor mezun oluyor. Ayrıca Eczacılık, Diyetetik, Hemşirelik Yüksek Okulu bölümleri tarafından ders verilmektedir. Bölümde lisansüstü eğitim yapılmaktadır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi kurulduğu günden bu yana bilimsel alanda öncü ve referans fakülte olma yolunda ilerlemektedir. Şu anda akademik personel sayısı 58’dir. Gülhane Yerleşkesi’ndeki dişçilik binası ilk kez 1946 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin Diş Hekimliği Enstitüsü olarak hizmete açılmıştır. 17 Kasım 1983 tarihli GATA Kanunu ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuş ve Diş Hekimliği Enstitüsünün bu birimin Diş Bilimleri Merkezi olarak akademik düzeni yeniden düzenlenmiştir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesinin ardından 2017 Şubat ayında Gülhane Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında ilk lisans öğrencileri eğitime başladı.

Proje koordinatörü Hülya Şirin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda tıp doktoru, halk sağlığı uzmanı ve yardımcı doçenttir. Tıp, eczacılık, sağlık bilimleri ve ebelik fakültelerinde lisans ve mezuniyet sonrası dersler vermektedir. İlgi alanları göçmen sağlığı, toplum ruh sağlığı, sağlık eğitimi, sağlık okuryazarlığı, sağlığın geliştirilmesi ve iletişim becerileridir. 2013-2019 yılları arasında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Danışmanı ve Sağlık Bakanlığı’nda Halk Sağlığı Genel Müdürü olarak görev yaptı. Bu yıllarda halk sağlığı alanında (sağlık eğitimi, yenidoğan taraması, birinci basamak sağlık hizmetleri, politika, göçmen sağlığı vb.). Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nda daire başkanı ile birlikte sağlık alanında insan kaynakları yönetiminde çalışmış ve Türkiye’de hekim eğitimi ve halk sağlığı konularındaki politikalar konusunda büyük deneyim kazanmıştır.

Derya Camur, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda tıp doktoru, halk sağlığı uzmanı ve yardımcı doçenttir. Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı’nda çalışmış, çevre sağlığı ve çok sektörlü sağlık sorumluluğu konusunda birçok proje yürütmüştür.

Metin Hasde tıp doktoru, halk sağlığı uzmanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı kıdemli profesörüdür. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgileniyor. Birçok projeyi yürütme konusunda büyük bir deneyime sahiptir. (özellikle sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, halk sağlığı eğitimi vb.). Halk Sağlığı bölümünün yöneticisidir.